Translate

Разумна Любов

неделя, 21 февруари 2016 г.

Информация и практика

Ние сме един вид зародиши на всички идеали , дето търсим и преследваме , от нас зависи дали те ще се проявяват и дали ние ще имаме Воля да ги проявим.
На Духовно ниво , ние хората сме видими за тях като една маса от физична тъмнина и твърдина, кога някой прояви Воля от хората, промени се , той става малка звездичка и почва да миждука , да свети нежно и да е видим за Духовните нива.
Тогава и Духовните , Разумни Същества го виждат и започват да работят с него.
Това само с четене не може да се постигне , нужно е прилагане , за да може те да те видят и те да ти помогнат.Без тяхна помощ , Еволюцията е невъзможна , понеже те дават и те издигат.Всеки може да засвети , засвети и ти.
Днес ще започнем деня с една тема , важна за едни и странна за други.
Много хора следват дадени Учения , дали те ще са на Учителя Петър Дънов , на Физичната Църква или дадена религия , дали ще са неща свързани с Щайнер или който и да е Учител , ефекта е един , подобен на това да тренирате дълго време всеки ден , в един момент , Тялото ви влиза в един режим и той е свързан с една дума използвана като най Силна от Дадени Тъмни Сили , това е вид Меланхолия.
Ще споделим и обясним за готовите и ще разберете защо практика и прилагане на дадени методи в живота на обикновените хора е вредно и опасно без да имаме максимално информация или водач , Учител от Духовните нива, така и обратното.
Което е сложно , понеже Учителя избира Учениците си преди те да са се родили , тества ги и отсява , а те самите , рядко разбират за него и че той е Учител.
Така и събиране на Духовна информация без прилагане пак е вредно и води до засилена тъмна страна без Осъзнаване и без яснота и насоченост за Бог.
Това е така , понеже както ще споделим в друга тема , често в нас има процеси на Клетъчно ниво след приемане на Духовни информации и Тялото ни се променя , а вътре в нас започват да стават образно казано Войни , раздори от навлизащата информация в Клетъчните нива и Етерното Тяло , слой и тези дето не желаят да се променят , тези дето са свикнали и привикнали със стария си живот затъват от тези случки , вместо да се издигат.
Нормалния Човек е свикнал да е спокоен , да не напряга Мозъка си и нервната Система и всичко което го напряга е лошо, да се храни с това което си иска , да иска това което Желае и никой да не го напътства , но кога започнете един вид Учение свързано с Духа с новите данни , дето се дават и споделят на различни нива  , то се получава едно обновление във вас , на хардуера или заспали центрове в Мозъка и Софтуера или навлизащата информация на всички нива.
Тогава се събужда нещо във вас , ставате различни , променяте приоритетите си , но тези стари навици , дето с години сте събирали в личността и предадени от Родителите ви , са създали живот , създали са навик , център в Мозъка и в крайни случай ,са променили Астрала и сърцето ви.
Затова и след като започнете един вид нов живот , следвайки дадено Учение , което докосва сърцето ви и вие виждате в него Светлина , добрина , нужното за вас , каквото и да е то.
То тогава във вас има и Война , вътрешна , Тялото ви се разкъсва и разделя на сектори , за да приложите новото научено от това Учение, е нужно да покажете Воля , силна и ясна и Твърда , не покажете ли тази Воля , то вие ще потънете залети от собственото си поражение във вас и бързо и лесно ще се откажете след година или няколко месеца с претекста , че не можете и не е за вас.
Понеже старото и наследено ще ви повали , ще ви обладае и превземе на всички нива , така и ще си завърнете стария живот, вместо да станете нещо ново и различно.
Това става , кога във вас има останали Пороци , влияния , навици от миналото ви , позволите ли да се уголемят и да ви превземат , вие вместо да станете по-Добри от новото Учение , то ще ви засили тъмната страна , ще ви озвери дори в даден момент и хората около вас ще станат тъмни , не защото са тъмни , а защото вие ще ги виждате така.
С тъмни очи виждате тъмната страна на Планетата Земя , а тя има и такава , а със Светли очи , виждате Светлата страна.
Това е една защита на Тялото , на Плътта за да може да се запази от прииждащите Светли Братя на Планетата извън плътта.
Затова е нужно да има Информация , но заедно с нея да има и Прилагане , понеже информацията е неизмерима и тя винаги е повече от нас , тук на тази Планета има огромно количество информация на физичните нива , на Етерните нива е още повече , а на други Планети е умножена от тази тук , а на Слънцето е над всички Планети , сами си направете сметка.
Кога искате да имате добри резултати намерете си Водач с мъжко Тяло , дето да ви помага и води , да се учите на Послушание , Смирение чрез него и думата му да е закон за вас.
А кога Учителя ви е истински , той няма да ви ограничи освен кога е нужно.
Така и има Духовни Учители , дето са извън Тялото , те може да ви изберат и да ви водят в тайнство , но затова е нужно да проявите нужното , да се докажете и да сте Войн , да имате Воля и те да ви изберат , не вие тях.
Кога нямате помолете се вътрешно да ви прати нужното и рано или късно ще се появи , кога вие сте искрени и чисти по сърце и мисли и не очаквате , предполагате и сте готови да давате всичко от себе си.
Така и всеки може да разбере , дори от личен опит , че кога събира само информация , той засилва Силата на тъмната си страна , а тъмна страна всеки има без изключение.
Така от физично его което има всеки един на Планетата, този Човек ще стори Духовно его , дето се меси , говори , нахално е , не зачита Мъдреците и си мисли , че знае всичко.
Няма Послушание и Смирение , така и не може да зачита някой над него.
Умува и дава Мнения за всичко и не цени Духовните порядки и правила и така затъването е сигурно , а душата е погълната от него.
За да избегнете това е добре да има Водач , да има Учител , някой дето знае и е минал пътя , който вие си мислите , че може да минете.
Кога има Практика, но няма Информация за Духовния начин на живот , няма и водач , често имаме засилване и на физичното его , което започва да мисли и усеща Тялото като велико и безсмъртно , така имаме и преминаване към душевно его , което не зачита Учители и Духовни авторитети , държи се нахално и твърдо с идея , че знае всичко и няма какво да учи , че е намерило Истината и тя била простичка и лесна.
Не разбира последиците от собствените си действия и бездействия , така и не е на ясно защо не трябва да лъже.
Двете състояния са един вид извън пътя , но за Духовно и душевно его ще пишем и споделяме нужното.Това са неща не писани и за тях ще има констатации в идното време.
Да видим малко от Ом Раам:
Наблюдавайте , наблюдавайте хората и ще установите , че след като приемат едно Духовно учение , дори и най издигнатите от тях , след месец , половин или една година(това зависи от Човека) започват да изпадат във все по-големи противоречия.
Те се чувстват неудобно , раздразнителни са , възмущават се и вместо да засилват добрата страна в себе си , работят за развиване на лошата страна.
Защо?
Защото всяка нова мисъл , всяко ново чувство предизвиква ферментация в хората , които не са подготвени да ги приемат.
Когато Иисус казва , "Не се налива ново вино в стари мехове.Новото вино се налива в нови мехове."
Той изразява идеята , че Човека трябва да подготви в себе си една здрава форма , способна да понесе една философия , една идея , ново Учение.Това значи , че той предварително трябва да влезе в хармония с тази философия , да подсили и подготви своя стомах , своите дробове , своята глава , целия физически и психически организъм , за да може да устой на напрежението , което ще внесат новите Сили , които ще приеме.
Така и ние ще добавим , че Не Учението прави Ученика , но Практиката сътворява нужното и го изгражда като Ученик.
Това важи за всички Учения и за Духовни и за Физични.
Кога вкараме в едно старо Тяло , ново Учение , то няма нужните резултати или те са повърхностни , без покритие и само на думи.
Така и може да дадем един опростен пример за новото поколение , не може да качите една нова операционна система на стар Хардуер или стар компютър със стари части и ниски параметри , той няма да работи и ще накъсва.
Така и кога нямаме промяна в нас , кога не сме засилили Нервната си система , Храносмилателната си Система , както и другите органи , няма да издържим на новите данни , няма да ги усвоим , да ги разберем и само ще чуваме , кимваме , ще казваме да разбрах , но на Учителя всичко това ще е ясно , той ще ви тества за това дали вие сте честни , дали сте откровени и ще наблюдава вашето един вид безумие.
За идещото ново Учение , нова информация , нужно е да имате една нова нервна Система , устойчива , така и да засилите Волята си , да калите Храносмилателната система и много други.А то става след като приложите Древни техники и практики достояние на Посветените и Смирени Ученици на идещото.
Не готовите , само говорят , само обещават и така с години не се решават да сторят промени , те Вярват , че правят нещо , но то е застой и потъват.
Кога дойде време за действие , то всичко се размива и веднага става противоречива вълна , вижда се как Ученика , този дето уж знае , на практика не може да прилага.
На един малко по-ясен език , това значи , че кога сте тръгнали в едно Духовно Учение, то вие е нужно да знаете как да навлизате , да сте на ясно с нужното , но не само чрез четене , но чрез Посветен и прилагане на всичко прочетено.
Понеже тук нещата са много по-Сложни от всичко което знаете или което си мислите , че знаете от живота ви на физично ниво.
Понеже това е Планетата Земя , тук за сега и в това време властват дадени Сили и те са над живота и във живота , сами се огледайте , ще видите всичко отрицателно около вас и в Света , понеже тук то властва.
Затова и бъдете Разумни , кога навлизате в едно Учение , бъдете отговорни , Признателни , понеже това не е забава дори да се толерира така , това не е игра , тук има правила има Ред и кога спазите всичко това идва и Радостта.
Тази ферментация в организма , както е споделено горе е един процес , дето отказва много хора и ги връща назад.
Кога не преминете нужното , кога не прилагате нужното , то има вероятност да изпуснете един вид влака и да пропилеете билета си.
Така докато учите , постепенно ще ви завладее миналото и вместо да станете един по-добър Човек , един по Мъдър и Миролюбив , то вие ще станете един философ с остър нрав , в една постоянна борба с вас самите.
Най коварно в подобни случай е , че след като се засили Егото , хората стават настървени и то към всичко Светло , после стават самотници или нямат Вяра на никой.
Това става , понеже те не са прилагали , но само са чели , така и не са разбрали невидимата страната на информацията , на Словото.
Това е така , понеже само след прилагане , тази Сила , енергия идва във вас и ви променя очите , променя ви Тялото , тогава вие виждате , това което е невидимо за другите.
Това не става с информация , то е неведомо и вие нямате контрол над него , то става , кога е нужно и кога във вас има Послушание и Смирение.
Кога не следвате пътя и сте твърдоглави , то вашите очи са слепи за Светлото , за Мъдростта и вие започвате да я Мразите без да го Осъзнавате , започвате да се полите от малки неща и това пак не го Осъзнавате , понеже тъмните Сили действат така , те ви променят и връщат назад.
Идеята на Духовните нови Учения е да има промяна във вас , да станете нов Мех , както Иисус е казал горе , да обновите Тялото си чрез Воля , Иисус е дал нужното на много места , Учителя също , така и други хора и Учители.
Кога нямате обновено тяло , то информацията минава през вас , един вид вие не я задържате , но само търсите още и още , но старата я забравяте , понеже не сте прилагали наученото.
Така постепенно минали проблеми и пороци , слабости ви завземат и връщат с години назад.
Кога сте Послушни , прилагате нужното , тогава и Духа ви води , тогава и кога имате Водач , той ще ви покаже нужното и ще ви научи на Драго сърце , но кога види във вас Его , ще разберете , че така не става и сами ще се оплетете в собственото си НеЗнание.
Понеже това дето се носи сега от Войните на Архангел Михаил е ново и то не е предавано , има основа , но има и нови данни.
Тренирайте над личността си и кога имате Водач , което е Духовен пример , Човек с Мъдрост и Знания , то следвайте го и Слушайте го в мълчание , на него Послушанието е най важно и Смирението , нямате ли го , то няма смисъл да се мъчите с четене или друго , понеже то не е важно.
То е важно , само кога сте сами , кога сте водени от нефизични естества , но кога сте с някой или сте намерили някой да се занимае с вашата Карма и да ви помогне е друго , там той ще направи нужното по един необясним и неясен начин за вас , а вие само следвате и прилагате.
Сега има много информация , има много учения , има много книги и всеки да следва сърцето си , само то знае нужното , но не мислете , че сърцето за което говорим е само чувства , то е и Съзнание обобщено от Разсъдъчен и Чувствен фрагмент , неща за които ще говорим в друга тема за душата и фрагментите в нея.
Благодарим ви мили хора , усетете нужното чрез сърце и кога то ви каже , че това не е за вас , подминете , кога усетите нужното споделете го и вземете нужното ви.

понеделник, 15 февруари 2016 г.

Закаляване

Един меч е нужно да се закали , да се затопля , да се изстудява.
Да се удря и претопява , да се правят пластове и пластове докато той стане жив , докато в него се внедри душата на правещия го , така , че тя да стане негово достояние и негов живот.
Меча минава много и различни изпитания като меч , кове се , слага се в масло , минава през различни острила и така се извайва , гравира се и се полира , слага му се име и дръжка.
Така , някога в древни времена са правели древните мечове и за тях се е носело легенди , че те са били живи и носели душа , сиреч имали живот.
Така и се е казвало , че не хората намират меча , а Меча сам намирал и привиквал собственика си и сам решавал , кога да смени собственика си.
Това са древни легенди и предания , живи и до днес.
Дали са живи и във вас , дали сърце ви ги усеща , то само вие си знаете.
Така и сега има едно закаляване в живота мили хора.
Хората минават закаляване , то не става само с рози и нежност , но след него иде друго и там , кога ти, са си закалил тук добре , кога си минал всички процедури , дето не искаш , то ще си жив , истински жив.
Ще имаш устойчива душа , калена , гъвкава и не прекалено твърда , мека , но не и прекалено мека и ще си готов за живот извън физичния живот.
Меча сега в това време са хората , но още неоформени.
Ковачите са идещите Сили от Духовни нива и невидими за нас , те ни подготвят.
Тези Сили не са идвали скоро , те идат заедно с Архангел Михаил и ще работят и след него , но в друга вълна.
Закаляването става на физично ниво във физично тяло чрез страдания.
Това което ви отдалечава от това закаляване е физичния живот в желания , наслада и копнежи за физичен живот извън Духовното и извън Христа.
Пътя към Христа е предаден с личен пример на Иисус и той, сам показа как е нужно да преминете нужното.
Това нужно е различно за всеки и то се показва, само и единствено от неговото , лично сърцето.
След всичко ще си меч с име , живот и достоен за Духа , готов за една битка отвъд разбиранията и мислите на хората , битка , която започва след Земния живот и продължава в извора на живота.
За всички навлизащи в Духовните нива , отворени за това време , за всички търсещи и Разума и Любовта в едно.

неделя, 7 февруари 2016 г.

Ангели и хората 1

Днес ще споделим за Ангелите и за Ангелските светове смесено с много и различни теми , линкове и информация за да може да има един обмен на нужното.
Това нужно за едни ще е добре , за други ще е странно , но едно е важно , днескашното не Разбиране е домашно и Разбиране за утрешния ден.
Частично казано , понеже това е информация с неограничен капацитет или колкото и да се изпише , все ще има какво да се добави.
Ангелите колкото са около нас , толкова са и извън нас.
Има много хора от миналото , от Древността дори , дето казват , че са видели , че са общували с Ангели , но това е било врата за малцина , врата през която не всеки може да пристъпи и да се върне.
На едно ниво Щайнер казва , че Ангелите работят в кръвта примерно , а Учителя казва , че хората са една арена за развитие и борба на Ангелските чинове.
Но все пак за да няма объркване , ще започнем от някъде и ще стигнем до някъде.

Ангелите се олицетворяват като какво ли не , че имат крила , че са Светли и Тъмни , без или с пол , но всичко е представи на хората.А къде има Истина , то само сърцето ви знае.Ангелите са както и хората , само дето те са на едно високо или различно Еволюционно стъпало.Те нямат физични тела , но имат други , така и за тях това, което, ние проявяваме е много сложно и нашето сегашно поведение е по-близко до тъмните или паднали Ангели и до Адските нива.Затова и се учим.Крилата дето се дават , че имат Ангелите , то е тяхната Мъдрост и според Мъдростта им има Ангели със Светли и Ангели с Тъмни крила, а светлината им е тяхната Разумност.Мъдростта е опит , а Разумността е Вяра.Така и както споделя Учителя , те също имат живот , имат Радости и всичко споделяно , но в друг порядък.А това как изглеждат са си наши представи , но след Земния ни край ще видим какво са и как изглеждат , за това е писал Сведенборг.
Това е така , понеже тук имаме и говорим Разумност на първо место , говорим за Разумни същества , а ние колкото и да сме напреднали сме извън Разумността за това ниво на Еволюция.
Разумните Същества не са в Тела от Плътна , физична материя.
Понеже ние се учим да сме Разумни , да сме Мъдри и най вече на нашето ниво сме Интелигентни , а други са Умни ,някои се Учат да мислят , това е коренно различно от Разумността и Мъдростта от Духовна и Окултна гледна точка.
За всичко казано до тук е само една малка частица от всичко , така и всеки според информацията в себе си , ще разбере едно или друго.
Подобно на това мили хора да говорите за Химия или Физика , те са велики науки , но на Земно , физично ниво и тези науки на друго ниво или на Духовно ниво са извън всички Физични рамки и това добре го показа един Човек , да един единствен Човек , дето сложи всички Учени и издигнали се хора в малкия си джоб.
А това породи в много хора Его и те го отрекоха , така и църквите и всичко , този Човек е Рудолф Щайнер и за него вече има много информация и той е само едно начало на това дето иде , дали Вярвате или не , то си е до вас.
Сега физичната Наука и Духовното е нужно да се комбинира , понеже само с физична , Материална Наука няма да има прогрес , така и само с Природно разбиране на всичко.
Нужно е да има една разлика между Материалния свят и Природния свят, единия свят е свързан с Материално разбиране на всичко или с буквално , Материалистично виждане на живота.
За тях живота е само Тяло , само физични Закони и друго няма , няма душа , няма Дух , понеже не могат да го видят с физичните си очи , а за да видят и разберат е нужно да имат Вяра в Бог , в Духа и без тези качества ще има едно затъване , но все пак ние не сме пророци , но само споделяме нужното в нужното време и ние не сме , само ние , ние сме и вие и такива хора сами може да се обедите , че има много и ще има в това време.
Така и за да разберете всичко споделяно от Учителя Петър Дънов или други Учители дали Слово , е нужно да имате информация на всички нива и затова чрез Щайнер е дадено огромна информация , но и тя сама по себе си е потъваща без връзка с Духа.
Да видим нещо от Учителя:
"Oт вpъзĸaтa ни c Bъзвишeнитe cъщecтвa зaвиcи вcичĸoHиĸoй нe мoжe дa ce paзвивa, aĸo нe ce cвъpжe пoнe c eдин Beлиĸ дyx.Aĸo ти вceĸи дeн нe мoжeш дa ce cвъpжeш c eднa Haпpeднaлa дyшa, ти нe мoжeш дa имaш pacтeж.Чoвeĸ ниĸoгa нe мoжe дa пpидoбиe eднa дapбa, aĸo нe дoйдe в cъoбщeниe cъc cъщecтвa, пo-нaп­peднaли oт нeгo.Зa дa дaдe xoд нa Paзyмнoтo нaчaлo, чoвeĸ тpябвa дa бъдe във вpъзĸa c Paзyмнитe cъщec­твa... Caм пo ceбe cи чoвeĸ нe мoжe дa бъдe pa­зyмeн.Mиcълтa тpябвa дa я пpивлeчeш… oт cъщec­твa, ĸoитo cтoят мнoгo пo-виcoĸo oт тeбe.Xиляди Paзyмни cъщecтвa ca paбoтили въpxy чoвeĸa, пoмaгaли ca мy, зa дa изгpaди в ceбe cи ĸpacивoтo, вeлиĸoтo, ĸoeтo днec виждaмe.Aĸo имaтe вpъзĸa c Bъзвишeни, c Haпpeднaли cъщecтвa, мъчнoтиитe ви мoмeнтaлнo щe ce paзpeшaт. Hямaтe ли тaзи вътpeшнa вpъзĸa, ниĸaĸвa мъчнoтия нe мoжeтe дa paзpeшитe. Oт тaзи вpъзĸa зaвиcи вcичĸo.
Beличиeтo нa чoвeĸa ce oпpeдeля имeннo oт тaзи вpъзĸa. Koйтo нямa тaзи вpъзĸa, тoй нe мoжe дa ce нaдявa нa ниĸaĸви пocтижeния.Учитeлят Πeтъp Дънoв"
След това споделяне виждате , че тук колкото и да четем , да търсим , кога не може да се свържем с тези Разумни Същества или за нас Духовни и Ангелски същности , то ние не може да имаме реален напредък.
И тук е големия парадокс , понеже живеем живот , дето е като една броня за тези Същества , един вид сме като защитени от живота си , но без да го Осъзнаваме.
Понеже примерно , ние не спираме да говорим , а това за тях е отблъскващо , постоянно гледаме телевизор , това за тях пак е нещо което ни отдалечава от подобна връзка.
Дори повечето деца стават с телевизор и лягат с него , други се страхуват да са в тишина , трети нямат и един ден в чистота от храна , кафе или друго , дето практикуват и така Тялото ни е все заето и твърдо от живота , насочен в Света и извън Природата и Бога.
Дори мислите и усещанията от сутрин до вечер са неползотворни за тези Същества един вид , невидими за нас и търсещи връзка.
Ще кажете , но така се живее от много време , това е живота , какво да правим , е ние ви казваме , че това е живота не на хората , а на тъмните Ангели , тези дето им викат гении , те имат много знания за физичния живот , те са Мъдри и чрез хората прилагат всичко и го изживяват , тук влизат и тъмни Духовни същности и Адски прояви.
Така те чрез нас живеят физичния живот и не искат и дума да не става за Молитва , за промяна , за Духовни нива или Бог.
Ние не го Осъзнаваме и само живеем , а те дори се подсигуряват с нашите уж деца , после от малки ги учат на същото , което сте били и вие , предават им тайно пороците ви , желанията ви и всичко ново , учат ги и на нови неща , но едно знаят те , не ги оставят и за секунда в тишина , та да не би тези Разумни Същества да ги посетят и да им вземат играчката.
Така това се върти от много години , не 1 или 10 , не и 100 , но много повече.
Все пак всичко има смисъл и сега за разлика от преди около нас има много издигнали се Същества и същности , от Ангели до други Разумни единици.
А ние е нужно само да се променим , да направим нещо смело в живота , дори и да се преместим от родното ни место , да променим храната си , да се откажем от нещо , което правим от малки и много други , да се молим , да постим , да имаме Воля , да се Смирим с дадени Блага за Тялото.
Намалете Телевизора и гледането му , дори децата да искат , то е нужно да има контрол на гледането му , контролирайте храната  , постете , молете се , пазете чисто Тялото си от всички химии в Магазините , от храни до козметика , всичко това за Разумните Същества е пагубно и отблъскващо , понеже ние виждаме едно , но те усещат Реалността , а реално нито парфюма е парфюм , нито Шоколада е сладък.
Представете си Сладолед , Шоколад , Лакомства , да ги видим.
Вижте ги само колко са вкусни , нали , защо ли , дали тази храна на Марс и на Божествено ниво ще е вкусна.Дали всичко това без ЗАХАР ще ви хареса , дали ще може да го покусите , понеже в него има палмова мазнина , стабилизатори , шоколад но той не е сладък.
Разбирате ли , тук няма нещо , което иде от Бога , но то е променено в Главата ви да си мислите , че е хубаво и това става от детски години , а вие като родители не може да откажете на децата си и така променяте кода им.

Да за жалост или не , нито кафе , нито шоколад , вафла или бонбон е вкусен без захар , така и повечето храни без Сол няма да искате да ги опитате , тук влизат чипсове и снаксове , много неща с които се хранят децата ни.
Така и дори често ние без да знаем , следвайки желанията си , правим кафе , пушим цигари докато гледаме едно бебе , така това дете расте , а ние сме посланици на Тъмните Сили , превзели Тялото ни , те не се интересуват от вас , понеже вие сте били само донори за тяхното ново свежо тяло , пълно с желания и Страст , те Асурите и други търсят точно това , а докато вие се осетите , кармата е натрупана и вие сте завлечени.
Ще кажете , че не знаете , но дали след като знаете , ще промените нещо.
Така Светлите , Разумни същества не се месят , те нямат как да се намесят , понеже както казва Иисус , Тялото ви е храм и чрез него Божия Дух ще се прояви във вас , но кога Тялото ви е блато , то няма как Божия Дух да се прояви.
Е мили хора , Вярваме ни разбирате , тези дето са повече в другата страна , може дори да се раздразнят от текста , понеже той не се харесва не на тях , но на Духовните същности в телата им , но на други ще допадне.
Разберете , Разумните и Светли Същества , са Редови , те не са нежни и мили , там има Воля , има и мекота , разбиране , радост , но те са на ясно , че тук на Планетата Земя най вече е нужно да си Разумен , Мъдър за да се издигнеш , това значи да си стриктен и Волеви , към децата си , към Близкия и Ближния си.
Докато другите , тези дето са Тъмни , използват Добротата чрез физична манипулация или все търсят нежност , добро , сладост и видят ли Ред , правила , контрол , бягат.
Те искат и се наслаждават на живота от физично естество най вече , това е всичко , което ни е познато за физичния , Материален живот мили хора.
Това не го приемайте лично , то е за всички , изказването е Глобално и все обхватно.
Така след време ще видите , че прекалената Добрина е Лошотия за това време.
Понеже е казано , прекаления светец и Богу не е драг , защо , понеже той имитира добрина за да получи Земни блага , да използва хората , да ги обвърже в неговите Лъжи , не знание и да ги завлече с Кармични връзки.
Истински Добрия има и Воля , има Смирение , има мълчание , има Мъдрост и кога е нужно може да е Строг.
А този дето играе на добър , той не знае какво и как , той само наблюдава и се учи , той самия си мисли докато е в Тяло или докато на дадено Тяло го превземат дадени Духовни и Тъмни същности , те един вид чрез Тялото си мислят , че да си добър , то е да си мек , мил , чувствен с всички и всеки , но това е един вид тяхното неЗнание за физичния живот , това и ги показва на Светло , че всичко им е игра.
Така и за тях след време или за жалост за Тялото идва страдание , докато се научи да не се поддава на тези Същества , същности.
Това става , понеже за Тялото е нужно Воля , за Духа друго и за душата друго.
Един вид кога сме само Добри , Тялото се променя и изхабява , неизбежен процес.
Така и не може да се свържем с Разумни същества.
Каква е разликата между Разумни и Умни , едните дето са Разумни знаят , а тези дето са Умни , те Умуват , понеже в тях има тъмни сили или учащи се , след промяна на живота , всичко се променя , един вид след проява на Тялото на Воля.
Тази връзка мили хора е зависеща от живота , дето водим , от реда който спазваме , от начина ни на ставане , сутрин до начина ни на лягане вечер , от всичко което сме ние.
Подобно на това е да искате да идете на някоя полянка , там има Сили по-големи от вас и невидими за вас , кога на тази полянка има Слънце и е приятно , да вие ще идете там и ще поседите , понеже ще има аромат на цветя , чисто поточе , Слънчев ден и не само.

Да ето тук всеки би искал да е , нежно , приятно , прохладно и топло едновременно , има чисти нежен въздух.Кога имаме и Природна храна за пикника без скари и меса , всичко е невероятно и нежно , релаксиращо.
Но кога на това место има мътна вода , мирише на Блато , времето е тъмно , буреносно , вали , няма цветя и трева , а само едно голо место дето ви плаши , дали вие ще идете там и дали ще закарате децата си там.

Да тук дали искате да си поседите и да докарате децата или вие да сте сами , то си е до вас , а може и да ви е хубаво , всеки си има вкус.Но всеки сам решава как да е Тялото му , дали да е като горната картинка със свеж въздух и аромат на цветя или да е тъмно мрачно и аромата да е на дим и различни други неща , дето няма да ги описваме.
Е така е и с тялото ни , така те ни виждат , според това което ядем , което правим през живота си , така и ние за тях сме едно, нежно и ароматно местенце , дето искат да поседят или едно тъмно и мрачно место пълно с мисли и усещания , желания , дето са бури.
Да мили хора , това го казваме с голяма надежда , поне един да ни разбере , тези демони , тези тъмни Сили са в нас и ползват телата ни , затова е важно как почвате деня , да не ги храните.
Кога започнете деня си с дадена слабост , дето следвате от години , която следват или са следвали и родителите ви , вие просто сте поредната храна за тях.
Сутрин е момента да сте в една връзка с тези Светли Същества , да сте чист , да сте с чиста храна , чист въздух , но кога вие ставате с желание за дадено нещо , но не и за Бог , не и за Йога примерно , то всичко е провал.
Но кога Сутрин нахраните Демона във вас , кога станете в един Хаос , кога Тялото ви е подсигурено за този Демон , то след това дори да сте Светец , Демона е във вас.
Не случайно Иисус дава да се пости 7 дена или повече , та да може да изтощите този Демон , той казва , Тялото ви не се нуждае от Храна , кога имате Вяра в Бога и Ангелите му , но храната е нужна на Демона във вас.
Разбира се това не е лесно и за да стане е нужно да сте на ясно какво и как правите.
Идеята е да не храните и да ограничите до Чистота тези Същности във вас.
Всеки път кога искате нещо , запитайте се , дали това го иска Бог , дали то иде от Божия Дух.
Но не се борете с него , само го ограничавайте , понеже то Демона или както искате го наречете , Тъмните Сили , тъмните Ангели , те имат повече Сила от вас , но Волята е ваша Сила и постоянството.
Един вид , това не става за ден или два , но всеки ден по-малко , леко и полека ще напредвате , опитате ли се да се борите с тези неща , те ще ви завземат или ще ви вземат живота.
Но кога го правите бавно , чрез Вяра в Христос и в Бога , то всичко ще се нареди , доверете се те да ви водят и те да ви помагат , но вие само прилагайте новите неща , дето те ще ви покажат.
Кога правите и двете , както споделят и Богомилите , то вие пак сте в едно сътрудничество със Злото и с Доброто , не знаете на къде да поемете , хем искате да се удоволствате на физично ниво и извън Бога , хем търсите Бога и искате да сте в чистота , нужно е да изберете , Смело и ясно.
Вижте Учителя , той е бил Добър , да , но с Воля , спазвал е нужното без да прекалява , така и е имал нужното отношение , но кога е нужно е бил строг и дори плашещ , въздържан и много други качества.
Изживял е живота си без Любим Човек , но с ясна насоченост към нужното на него , дал е нужното на хората и си е тръгнал.
Да това за много хора е немислимо.
Но не и с мания , все да е нежен и Добър към всички , един вид се опитваме да ви кажем , че Тъмните ползват не само това да ни замърсяват Телата с различни методи и изобретения отдалечени от Бог , но и чрез нежност и Добрина ни предлагат тези Блага , оплитат ни в Страсти , правене на деца , желания , пороци , нежно и мило и така ние сме опетнени и отдалечени от Бога.
А да мислим за издигане , да мислим за Бог , за четене дори , не остава време , понеже за всичко в което, те ни оплитат е нужно да има пари , още и още пори , работа , Блага , желания , пари и така до края ни Земен.
За да сте извън този Земен кръговрат , сега се дава шанс от Христа и от Архангел Михаил , така да се каже на едно ниво , Архангел Михаил е един вид посланик чрез Ангелите си на Христа в това време , чрез информация , която вече е около нас , информация на всички нива за Духа и душата , най вече Духовна.
Така ние ще сме на едно ниво да знаем как да се пазим и от какво в този Свят , как да се издигнем и какво да следваме , ще знаем кога в нас се проявява тъмна същност и кога светла , защо ни се яде , пие или защо имаме дадени желания.
Понеже Тялото ви на едно ниво може без храна , може и без повечето желания , те не са Благи на Бога и на неговите работници , особено кога това което ние търсим не е от Природата.
Но е едно начало на всичко , нужно е информация за да разберете какво е Квантов преход , дори да има хиляди твърдения , те са само физични и основани на Его хора.
За да разберете, какво става сега в периода на Архангел Михаил е нужно да сте на нужното ниво и да има във вас не само информация , но и Вяра , ние не сме сами в тази Планета , Система , Вселена , Космос.
Дали ще усвойте тези данни , то си е до вашето сърце , вид и род.
Така и Учителя казва , там в Ангелските светове има такъв Ред , такива правила , дето са непонятни за хората , там има Чистота извън това, което ние може да разберем.
Да видим какво споделя Учителя и да споделим нужното , това е част от книгата за Невидимите светове на Учителя Петър Дънов или Уводна част, а ние ще вложим нужното за да има една малко по-голяма яснота за дадени хора , издигащи се от ниските нива.
Так и всеки да следва сърцето за всичко споделено.
"Има три вида слънчеви системи: едните изразяват материалния свят, другите са направени от фин духовен елемент - те спадат към духовния и ангелския свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, ще видите всички светове.
За сега ние знаем и учим за физичните нива , за физичните Вселени , но в едно ограничение.
Да Вселени , забележете , не Вселена , но Вселени от различен порядък в един Космос.
Но за да разберете или видите друго ниво , друго измерение или пространство , то е нужно да имате изградено нужното във вас , Духовно Тяло на едно ниво , но кога е нужно да сме точно , то е Етерно Тяло.
Така и Ангели не може да видите или усетите , без него , те за вас ще са мит и ще си остане така , до момента на активиране на това тяло.
Да , всеки ще каже как , това ние не може да кажем , всичко е дадено и споделено и всеки има за задача да намери нужното.
А след време ще знаем за живота извън този Свят , за Духовните светове и за Божествените.
Но сега това изказване е като един вид приказка за деца.
За да бъде разбрано е нужно да имате основите на душата или трите елемента изградени тук на Планетата Земя и според Господа.
Те са Разсъдъчен фрагмент нужен за да мислим и да имаме правилни мисли , Чувствен фрагмент или да познаваме чувствата на всички нива и да усещаме Истината , доброто и злото.
Така и контрол над тях , за това както е споделил Щайнер се е работило в миналото и всеки може да проучи нужното , кога в него има желание или нужда , не е нужно за всеки.
Така и Съзнателен Фрагмент идещ да ни Съедини на едно ниво чрез Христовия импулс.
Така ще можем да сме на физично ниво , но да знаем за Духовните нива , както са били далечните ни предци и затова са знаели много , един вид в това време и миналото ни , хората бяха и още са отделени от Духовните нива и Божествените нива , моста е прекъснат и както споделихме на доста места , това ясно се предава в един интересен и нужен филм , филма за Тор и там ясно се дава как Моста към Земните нива и Физични светове е прекъснат.
Това нещо може да намерите не само там , но и в Древността , дето е нямало филми и технология , но се е знаело.
Това нещо сами може да проучите и то се казва в доста легенди и научни факти за Инките , за Майте.
В народа на Инките се казва , че след дадени Звездни случки Духовни и физичния свят били разделени , а Боговете се отделили от хората , а това за тях било подобно на това , което е за нас Смъртта.
Тук има малки данни за някои промени в нас.
 Промени в телата и новото време
Затова и сега това нещо започва да се закрепя , да се възстановява и ние сме част от този процес , отговорен и важен.
Затова и за готовите , то ще е на едно ниво Съзнателно , но за другите ще да е Сънно или няма да разберат какво е станало.
Тук идат и много неща , Духовни естества за които е нужно да се подготвим , понеже както говорим за Ангели , така идат и Тъмни Ангели , защо не е важно , но е важно , че ние е нужно да сме готови.
Има на едно ниво и Архангели от тъмен порядък , но вече и Асури или на едно ниво частично казано Архаи  , те не са лоши , но те не разбират хората , така и те самите на едно ниво използват хората.
Но важното е , че всеки може да се защити по-няколко начина , чрез информация , чрез Вяра в Христос и следване на пътя предаден от него , кога следвате пътя даден от Христа , не от църквата , но от Духовното и Духовната Църква , която е над физичната , позната на всички , тогава ние ще имаме подкрепа от Светли Ангели , кога не следваме техния път ще ни навестяват тъмни.
Какво е следване на Ангели , то е да има във вас чистота , да следвате пътя даден от Иисус , от хора като Учителя , Щайнер и други и то само , кога сърцето ви показва това.
Така ще сте на ясно , защо ви се яде месо , защо да постите , какво е Бог , какво е Ангел , защо имате порок или слабост , как да развиете Волята и много други.
Така е било и така ще да е , всичко иде от Господа и всичко се следва от там.
Кога няма тези случки , малцина от вас биха се променили , всеки иска само , да иска и да живее , но тук и така няма Еволюция , няма развитие , а то е нужно.
Понеже колкото и да ви е странно , след Смъртта има живот и кога тук не сте живели според нужното , там няма да може да виреете и секунда.Затова е важно , сега да завърнем , нещо което е било познато на всеки в Древността и да си помагаме , но и да се пазим , понеже всеки знае историята за Иисус , но тя не е само История , не е Мит , но нещо повече и дали е така , то ние не може да кажем , но може да споделим нужното , а вие сами да намерите пътя.
Така тук има всички условия , но и всички опасности.
Но тук както споделя Ом Раам , не си мислете , че Господа може да ви чуе , кога дори Ангелите не познавате и не спазвате Духовните норми , така да се каже , всичко минава през дадена йерархия за да стигне до горните нива , както казва Ом Раам , Господ Твореца на светове е много над всичко което се случва тук и ние, сме един вид длъжни да стигнем до него чрез всичко, което ни е оставил тук , всичко нужно.
Да намерим , туй дето Господа ни е оставил , а то е премного.
За да е ясно , представете си , че искате да говорите с Президента , но той няма да ви обърне внимание , понеже вие отивате до неговите служители в одърпани дрехи , говорите невъзпитано и роптаете , няма как , те ще ви изгонят или само ще ви кажат да си напишете молба и толкова.
Така и кога искате от Господа или се молите на Бога , но вие самите не знаете нужното , не сте го научили , не сте го приложили и само искате ли искате , но така не става.
Един ден , кога се научите да сте Културни , да сте с нужните дрехи , минете през нужните Училища , тогава най културно вие ще кажете , че искате среща с Президента , тогава неговите служители ще видят във вас нужното и ще ви допуснат поне до неговите приближени и ще видят молбата ви , ще видят , че има нужното във вас.
Това е само пример , тук може и Папата да сложите , то не е важно , но така и за да сте до Бога , то е нужно да сте достойни , не може пред него с цигара в уста да му кажете , беден съм искам пари , така не става , ще се научиш и ще разбереш нужното , как то има много примери , ние само споделяме и кога има засегнати се извиняваме.
Но тук не говорим за Богатство или пари , за костюми или друго , то е само пример , говорим за Мъдростта и Разумността от Духовна гледна точка , за Вярата ви , те са ваши дрехи , тук физични облекла нямат значение.
В днешно време все повече хора разбират, че най-същественото е невидимо за очите, и се опитват да излязат от рамките на грубата материалност. Те започват да развиват една по-фина сетивност, която им позволява да получат знание за Висшите светове.
Да това е Духа излизащ от Плътта , това е разреждане на Плътта и тъмнината на едно ниво.
Разбира се за тъмнината , това не е хубаво и те не искат да става , затова и правят всичко за да не става.
Понеже преди време е имало Духовни хора , имало е Духовен Човек и хората са имали общение с Духовния свят и чрез тях с Боговете , така всичко било в хармония.
Под Богове ние говорим за Миналата представа на хората за Богове , Бог има един , той е над всички и е във всички , но тогава са мислели Ангелите и Архангелите за Богове , затова казваме така.
Но след това хората спрели да Вярват , после се отрекли на едно ниво от Духовното , така да се каже хората потърсили свобода , да не спазват и да не следват идещото от Духовния и Божествения свят , което било да се отдалечиш от единния Бог проявен чрез Духовното и Ангелско царство на Земните нива.
Така започнали да са един вид Каиновци или да Вярват, само на очите си , но на материалните си очи , да търсят Истината и да следват Материалния живот.
Така се появили и Сили от ниските нива , Сили извън Духа и Божия свят , Сили Древни и Мъдри и те дошли от тъмнината и под краката им , Тези Сили искали и знаели как да отдалечат хората от Небето и това станало , хората постепенно забравили за Духовните нива и за Небето и така било до Появата на Иисус , дето той предал Тялото си за да може Христа да види и да разбере нужното от неговите очи , от неговото физично Тяло на едно ниво.
Бол посредник за това проявление , дето е сложно и е една мистерия , за нея има писано на различни нива.
Така и кога Христа пита Фарисеите, не ме ли познахте , то там има само тела , няма информация , няма нищо , душата е разделена и разкъсана от Тъмните Сили дошли на Планетата , а тялото без душа не знае , то е потънало в тъмнина и отделено от Духа , а връзката е само до толкова , че да живее.
Тогава те виждали само с физичните си очи , нямали вече Духовни и кога имали , те щели да видят , това което е извън и в Тялото на Иисус , но дори и сега то е като един мит , като една приказка.
Но все пак мили хора , това е нужно и то е според Господа на едно ниво ,но отговорността за този процес минава през сложен ред и най вече за всеки един според решенията и изборите в живота.
Така и Христос даде ново начало , което е за издигане от плътта към Духа , импулса е даден , но всеки сам, според него си може да достигне до нужното според сърцето му.
На едно ниво , сега всичко е постлано и пътя осеян с рози , но на Духовно ниво , а на физично е осеян със страдание , понеже сега Тялото е нужно да се остави тук , но след едно Еволюиране чрез него , то Тялото е нужно да се предаде на Духа.Да странно ви звучи , но ние само може да споделим нужното , а то е важно за готовите хора.
Продължаваме с малък въвеждащ откъс от книгата на Учителя за Ангелските или невидими Светове.
В настоящата книга ще откриете информация за етажите на Мирозданието, които Петър Дънов диференцира на: Божествен свят, духовни светове и материални светове. Тук ще откриете неговите виждания за структурата на ангелските царства.
Ние сме във физичните нива , Светове , но знаем, само този Свят и Природния свят на тази Планета, освен тях има много и безброй Светове и те са на всякъде , има физични Вселени и Духовни Вселени , Светове и за тях е описано в далечното минало в книгата Бхагават Гита.
А дали ще видите , дали ще чуете , то ние не може да кажем , а може само да споделим.
Но за всичко това е писано от Древността до сега и всеки сам ще намери и разбере нужното според сърце си.
Ангелите са между нас, твърди Учителя и често говори за връзката между човека и ангелите, като специално се спира на темата за ангелите хранители.
Сега важно е да се знае , че кога Иисус проявява Христос и идва на Земно ниво , никой не го вижда , дори Учениците му не го виждат , те само Вярват в това , което не виждат.
Но това е било преди много години , така и сега това се повтаря , но Христа вече знае нужното за този Свят и иде тук с много Ученици и чрез Архангел Михаил , идва чрез информация.
Дали сега ще го видите , то е до сърце ви , както и в миналото малцина са разбрали за Христос , но много са повярвали на изопаченото предаване на всичко от Църквата , но Христос не е Църквата и сега е нужно да се каже , да се споделя и да се даде шанс на хората , понеже Фарисеите са около нас , а те искат да ни отдалечат от всичко това , да ограничат и да ни предават Лъжи за да сме далече от Истината за Духа , но сме заслепени от други Истини за физичните нива , но кога ви радва това , то е за вас , не го мислете , следвайте сърцето си.
Така да се каже , няма грешно и правилно , но има нужно , а всеки минава Еволюция и кога за него е нужно да мине през физичните нива , то на сила не може да се приведе в Духовните нива , понеже там за него няма да е хубаво.Казано със Земни думи и изрази в максимално снижено ниво за разбиране.
Тема за тях тук.
 Ера на Водолея
Да те Ангелите не са във времеви диапазон , затова не може да кажем , че чакат , но един вид те са готови за да има връзка , но тя зависи от нас.
Едните Ангелски същности и Етерни същности са около нас , в нас , но за да имаме една Съзнателна връзка е нужно да сме на друго ниво , да имаме друга чистота , а това може да стане , само след промяна на нас , на личността ни и тялото ни.
Тогава ще имаме условия за да може да развием Етерното Тяло , а това става чрез информация за Духа , Вяра и разбиране на нужното.
Без това сме в плен на тъмните Ангели , Архангели и не само , както се споделя на много места , вече има и Асури около нас , те действат сложно и различно от предишните.
Ще кажете , как да ни действа , какво толкова , е всеки ще има лично изживяване и тук физичните Болници няма да ни помагат , тук е нужно да има връзка с Христос , Вяра.
Понеже тези същности въздействат на нас , като ни внушават информация , усещания , мисли или контрол над тялото , да Фантастично , но реално за много хора , те не разбират как се изнервят , как и защо са все гладни , защо им се яде много месо , говорят лоши думи , пият или друго , а дали то е Драго на Бога , така и сега идва нова вълна , тя е свързана със Сексуалните усещания и желания , гняв и други.
Тук в тази страница има споделящи и споделящ опит за нужното , а дали е така за вас , то си е до вас.Ние само споделяме.
Асури и Влияния.
Според нашите решения , живот , избори , Воля и Любов, като насока , те действат или не.
За да може тъмните да ни въздействат и да ни създават дадени ситуации е нужно да има отворени Врати в нас , слаба Воля , лоша и не Природна храна , (не говорим за Суровоядство , то е само метод за лечение , не за живот.) , лошо Слово или думи , живот без Молитви и много други.
Това е условие за Отваряне на вашите лични врати към Тъмните Сили , но все пак това е индивидуално за всеки и вие не може да помагате на всички , понеже дадени хора е нужно да минат през това , да се научат , за вас може да е лошо , да е грешно , но те трябва да минат през нужното , намесата ви без тяхно желание , ще ви навлече сложни случки.
Дори да Вярвате , че действате водени от Добро , дори това да е свързано с дете или близък на вас по сърце.
Така и както Учителя казва , сега сме в период , дето е нужно да има Саттва(чистота) живот или чист живот , да се храним , да мислим , да усещаме в чистота , тогава и само тогава ние ще сме един вид отворени за Светлите Ангели и те ще работят над , нас.
За Трите Гуни може да намерите нужното тук.
Трите Гуни
Това значи , че ще ни учат как да сме издигащи си , това не за всеки е Благо , понеже тук има правила , ред , спазване на много неща и затова казваме , следвайте сърце си.
Кога ние, не действаме , те няма как да работят , кога, ние не сме ползотворна почва , то те няма как да засяват семената си в нас , няма и реколта , безплодна Земя сме.
Кога ние сме Плодна Земя , те идат и ни засяват с Божи семена , после в нас пониква тревица и Живот , от него започва един нов живот и нов порядък , без тези посеви ние сме отделени и няма връзка , а кога няма връзка в нас има Хаос за мисли и чувства.
Това на едно ниво е Увод в който се казват редица важни моменти.
От книгата ще научите как можете да се свързвате със Светлите същества, за да внесете техните духовни идеи на Земята. Така ще помогнете за установяването на един нов свят: свят на братство, мир, взаимопомощ.
Невидимите светове и съществата, които ги обитават, са тема, която вълнува все повече хора след епохата на наложения материалистичен светоглед.
В това време ние ще сме в един Духовен подем , а преди бяхме в един Материалистичен подем.
С други думи Духа падна в Материята , а сега ще се издига , както е споделил Учителя всичко това за нас е променливи , има падове и възкачвания.
Периода на Архангел Михаил е такъв потенциал за всичко и за едни ще е въздигане , за други пропадане.
Нашата задача е да намерим пътя според сърцето си , да се свържем с Разумните същества и то само , кога усетим това за нас.
На кратко сега Ангелите са около нас и за да може те да се проявяват в нас е нужно ние да се издигнем на едно Разумно ниво , да сме на ясно за Духовните нива , за Господа и да имаме насоченост към тях , към Духовността според Духа.
В Смирение и Търпение , после и в Послушание , без всичко казано , ние сме невидими за тях и те за нас и всичко ще си мине и замине , както Учителя казва , иде един влак и изпуснете ли го , ще чакате дълго.
Вероятно защото все повeче човешки същества започват да развиват фините си сетива, позволяващи им да получат знание за Висшите светове отвъд материалната действителност. Съвременният човек започва да се сдобива отново с някои способности, които са имали първите човешки раси – ясновиждане и яснослушане, но сега това става на ново равнище, с развито самосъзнание, като съзнателно търсена връзка с Невидимите светове.
От настоящото издание, чийто материал е почерпен от беседите и лекциите на Учителя, ще научите повече за тези по-фини нива на Творението. Известно е, че още като дете Петър Дънов е имал ясновиждане, а бележниците от младежките му години свидетелстват за напълно развито вече възприемане на духовните светове, общение с ангели, духовни същества, срещи с Христос.
Още в първите беседи, които започва да изнася, Учителя съветва да се прави връзка с Висшите светове. Как? Чрез мисли, изпълнени с Любов и Светлина. Чрез добри дела. Практиките, които дава, са съвсем прости: мислете добро, проявявайте Любов и милосърдие, помагайте и правете добро, защото тогава ще сте заобиколени от Светли същества. Съзнателно призовавайте Напредналите разумни същества.
Тук даваме един пример:
Така , представете си , че един , Човек , призове едно Разумно Същество и то иде до него , пита го какво искаш , Човече , защо ни призова , какво ще каже, този Човек.
При условие , че той самия не знае, какво е Дух , какво са Духовни правила , какво е душа , какво е душевен живот , какво е Ангел и много други , списъка е огромен.
Той ще каже , искам пари , искам жени , искам храна , кола , къща , но Разумните , Духовни Същества не се вълнуват от тези Физични неща , дори не знаят какво са те , те са невидими на едно ниво за тях.
Но кога този Човек знае нужното и има информация не само за физичните нива, той ще каже , научи ме да постя ,да Прощавам, дари ме с информация , как да развия Духовното в мен , как да изградя Етерното си тяло.
Е това е друго , кога знаете какво да искате , то и Разумните Същества знаят какво да правят , но след това идва приложение и практика понеже, те могат цял живот да ви дават информация и вие пак няма да знаете колкото тях , понеже те или едно Разумно Същество знае колкото целия физичен Свят , има информация над това което ние може да Осъзнаем.
Следователно , нужно е да прилагате , без приложение , сами може да затънете в една информационна буря ,а чрез прилагане вие се издигате.
Ще продължим с нужното в друга тема , продължение , понеже става доста дълго , а какво да се сподели , винаги има.
Така и за Ангелите има какво да се говори и ще се споделя на различни нива.
Отделно Ангелските светове са на нива , Ангелските чинове са на нива има Ангели от външните Небеса , от вътрешните Небеса и не само , това е техния свят , както в нашия има различни Раси и Родове , Страни.
Все пак и на Земно ниво не е било замислено да е така , както споделя Щайнер , но така станало и хората започнали един вид да се отделят , да развиват половите си органи , състояния и всеки на едно ниво станал свързан със Земята на която е роден , след това станал и привързан с което и обвързан , получило се разделение и отделение , родове и раси , след това и всичко се предало генетично.
Но има Планети , дето не е така , така и в Ангелските светове не е както ние виждаме живота , там не е Дом и Семейство , това което и за нас.
Но това са сложни теми и за сега спираме и ще продължим в другата тема.
Благодарим ви за вниманието и за отделеното време.
Благодарим ви от сърце , усетете информацията , после помислете и кога тя не е вас , просто не се мъчете , кога е за вас , взимайте колкото можете.

неделя, 31 януари 2016 г.

Врата за Водолея

На всички един положителен и ползотворен ден според сърцата им и според нужното за тях.
Така ще започнем това споделяне в днешния ден мили хора.
Днес продължаваме за Ерата на Водолея с малки допълвания , колкото и да изпишем , все ще има какво да се каже за това време на Водолея , понеже всичко което знаем е един вид далечно за тези Сили идващи в тази Ера , това време на Водолея.
И все пак Водолей е един вид дума с която да си обясним един пространствен миг , част , която категоризираме с измерване на време за Планетата Земя.
Това не е важно и няма да объркваме четящия , но все пак това е един импулс в това време и той идва след период на Риби , където всичко бе различно.
Сега в това време за да може да имате потенциала идващ и изсипващ се върху ни е нужно всички да моделирате Тялото си , да се прочистите , да имате една по-добра проводимост на Плътно ниво за енергията идваща от Вселената и Космоса , а те са фини и разредения.
Докато телата ни са груби и плътни , под груби говорим за мисли , усещания , желания , нервна система и начин на живот , храна и думи.
Това е важно и кога ние не положим усилие , то те ще минат и ние дори няма да знаем , че е имало нещо и , че се е случило нещо.
Понеже тези Сили не са специално за хората , те са за Планетата и най вече ядрото и , а хората дето могат да се променят , те ще се възползват от това време и ще придобият качества извън всичко писано и знайно на Планетата , понеже всичко което се знае е само Тайни и предадено от Фарисеите като образ на хора в различни култури и народи , ОБЪРКАНО Е изменено за да има власт над хората и често информацията е подвеждаща.
Но има и доста запазена информация от Древността , така и дадени автори дадоха нужното като завръщане на информацията , но въпреки всичко , това дето иде и е тук е ново и различно , Древно и познато.

Врата за това време на всеки един е Промяна, индивидуална и после работа , Колективна.Тук всичко минало е безполезно , имаме малко време за промяна и синхронизация.В това време тези дето не желаят да минат , ще са и са един вид пречка , те искат да си живеят както до сега , да не полагат грижи , да не носят отговорност и да са като бебета.Но все пак всичко се развива и промяна , така е нужно и за хората и за всеки на Планетата , е това време е сега за всички , но кой ще се ползвува от него си е личен избор.Носете отговорност за живота си и не пречете на тези , дето искат и се развиват в това време , не ги ограничавайте , не ги оковавайте в своето си неразбиране , не ги обладавайте в своите си желания , не ги спирайте в своята невъзможност за промяна.
Тук споделихме за тях и за други важни моменти.

Ера на Водолея

Така и може да се видят темите за :

Търсене на Бог

Отношения и Взаимоотношения

Изобщо всичко е свързано с тези нови времена , от много народи на Древността е казано за това време , така и е казано как хората ще спят и трудно ще се пробудят , нужно е Промяна.
Без да сме на ясно за тези аспекти на това време , ние само чуваме една дума , един израз и толкова , всичко след него заспива.
Затова е добре да сме информирани , знаем , че всеки има работа , деца , задължения и всичко , но дали точно това не е илюзията с която се отдалечава от всичко ново и идващо на Планетата.
Все пак , кога се замислим , усетим , дали хора като Рудолф Щайнер биха писали тонове с книги вместо да си живеят най Блажено , дали хора като Петър Дънов биха си дали живота за да споделят и споделят на хората , така и Ом Раам негов Ученик , отдава целия си живот на споделяне на Духовна информация във Франция , така и Емануил Сведенборг , дето е бил и Богат и Учен , образован Човек , отдава се на Духовно и споделя много книги за Духовното и за Бога , а кога прочетете всички , за което няма да ви стигне живота ще видите , че не са се познавали , но всичко е в един синхрон като знания , после виждате какво има от Богомилите , какво имаме от Древни Мъдреци и пак виждаме един синхрон ,поглеждате към Атлантида и Инките и пак има сходство с всичко казано и писано , е повече не може да кажем , сами е нужно да намерите нужното.
Сега да видим какво казва Ом Раам за това време и да усетим още за това време в което сме ние и което ние живеем според Съзнанието и нивото на вибрационните частици около и в нас.
"Ние живеем в края на ерата на Рибите , преди навлизането ни в ерата на Водолея , когато ще се извършат големи промени.Но не трябва да Вярваме , че цялото Човечество изведнъж ще се промени.Това , което ще се промени за всички са възможностите.
С настъпване на Водолея започват да нахлуват нови потоци от Сили , но само тези , които полагат усилие да влезнат в хармония с тези Сили , ще се променят.
Небето ще ни изпраща вълни , но то няма да ни предлага Мъдрост.
Ние навлизаме в епохата на Водолея , но тези , които не правят нищо , за да оползотвори нейните Благотворни влияния , няма да получи нищо.Навсякъде Чуваме да се повтаря: „Епохата на Водолея , Епохата на Водолея…”Много добре , но кога вие наистина искате да навлезете в тази епоха , трябва да сте готови да приемете нови идеи , които тя носи , идеите за Братството и Всеобщността.
Ом Раам"
Преди да продължим чрез споделяне на нужното или на една тема е важно да открехнем един въпрос , неясен на всички и на най издигнатите сега.
Това е ,че тук времето започва да бледнее като външен характер , тук вече говорим за време но във всеки на индивидуално ниво.
Какво ще рече това , един вид , всеки ще навлиза в Ерата на Водолея според собствените си промени и развитие , индивидуално , но за да има Планетарно обновление или Братска Любов е нужно да има и Колективно развитие.
А това става , кога индивидуално приемем тези промени , приложим ги и усетим ефекта им , издигнем се Съзнателно , тогава и започнем Колективна работа или споделяне с всички.
Един вид четем , прилагаме , усвояваме и споделяме опита си , така става издигане на Съзнанието , стария живот остава , но не и да ни завладява , понеже Съзнанието след издигане търси сходни на него , един вид самия Човек се издига в мисли и усещания и тогава старото го ограничава , спъва и е нужно да премине напред , да намери сходни на него или да продължи сам.
Затова и Времето за един сега ще е работа и почивка , но за друг ще е друго и според неговото Съзнание , той ще спи малко , ще има мисловна работа и неговия ден ще е активен , ползотворен и различен ,насочен кум Духовното , неясен за нормалния масов живот , това е новото и то е само начало.
Духовните нива идат тук , а те са постоянна работа и промяна , както и Разумните и Природни нива.
Затова и не наблягайте мили хора , кога ще е Ерата на Водолея , но усетете как тя може да е във вас и вие може да сте в нея, сега , тя за едни ще е сега , за други ще е след 100 години , няма грешен или верен.
За единия всичко ще се случи сега , за другия може би след 100 години , всеки сам избира.
Така и не случайно Архангел Михаил е сега и идващите 300 години.
Небесната тайна за Архангел Михаил 1
Небесната тайна за Архангел Михаил 2
Небесната тайна за Архангел Михаил 3
И не на последно место , за тези Сили , а те са Разумни , та за тях няма това време , което ние мислим и спазваме тук , те идват от други измерения и нива , дори и да ви е странно и Фантастично.
За тях е важно вие да се промените и да ги чуете , да ги усетите чрез промяна във вас и живота ви ,чрез излизане от личността ви и всичко което знаете.
За тях е нужно да сте в доверие , понеже всичко , което ние знаем , за тях нещо ясно и ненужно , но това което те носят го няма нито в книги , нито другаде , само с малки изключения , дето са един вид подготовка за това време.
Да видим една тема , която дава една малка яснота за всичко.

"ВОДОЛЕЙ (Планета управител: Уран)

мъжки, неподвижен, въздушен знак

Характеристики на знака Водолей в категории и понятия:
новото в живота – нови идеи, ново мислене, нови чувства, нови постъпки
колективно съзнание – екип, колектив, обществена дейност, общност, духовни групи, организирана група от хора без йерархия, без външна организация и устав, обединени от висша кауза
космическа висша мъдрост – озарение, телепатия, интуиция, гениалност, идеализъм, свобода, равенство, братство, приятелство, хуманизъм, алтруизъм, духовна и нравствена чистота, небе, астрология, космос, галактически същества и комуникация с тях, идеята за светлото бъдеще
промяна - еволюция, прогрес, развитие, експеримент, революция, бунт, реформи
научен и технически прогрес – открития, изобретения, авиация, електричество, компютри, интернет, нов тип извличане на енергия от 4-те стихии - соларна, подземна, ветрена и водна енергия

Положителни и отрицателни качества на Водолея:

+ независим, оригинален, прогресивен, новатор, надежден, добър приятел, човечен, идеалист, интелигентен, изобретателен

- хладен, неемоционален, невъздържан, ексцентричен, странен, краен индивидуалист, непрактичен, бунтар, анархист

За някои епохата на Водолея е настъпила през 1914 година и нейното точно начало е на девети март (стар стил) или на 22.03.1914 г. (нов стил), когато Учителя държи беседата „Пред Новата епоха”. Това е моментът на първа пролет и в този момент точката на пролетното равноденствие е влязла в съзвездие Водолей, което и бележи новата епоха от 2160 години или един голям платонов месец или една дванадесета от Платоновата година – 25 920 години. Точката на прецесия изминава един градус от еклиптиката в продължение на 72 години; еклиптиката има 360 градуса: 72 х 360 = 25 920 години и именно тази точка чрез движението си по небесните съзвездия (а не зодиакални знаци, които имат същите имена и последователност), маркира разните епохи. И тъй като тази точка така да се каже „закъснява” в движението си - всяка първа пролет зад тази точка съзвездието се „движи” назад, затова и епохите не следват естествения ред на съзвездията, а обратно – след Рибите идва Водолея, след него – Козирог и т.н.

Според други точката на прецесия още не е влязла в съзвездие Водолей (по-точно – във фиксирания Водолей), а е все още в съзвездие Риби (във фиксирани Риби) и ще има да изминава в това съзвездие още цели две додекатемории, което се равнява на 2 х 180 години или 360 години. Според тази теза самото „раждане” на епохата на Водолей ще настъпи през около 2 374 година, а идването на Учителя – предвестник и носител на новата култура, е настъпване на зазоряването на тази епоха; така както преди да се „роди” деня в момента на слънчевия изгрев, е все пак достатъчно светло – толкова, че дори може да се чете и дребния шрифт на вестник. Според тази теза приблизително до 2 374 година е „царството” на петата култура на бялата раса, която тогава именно ще предаде щафетата на шестата култура на бялата раса. В последната ще бъдат положени корените на бъдещата шеста раса. Мисията на Учителя е изключително важна и отговорна за земното развитие, тъй като давайки методите, начините и формите на бъдещата шеста култура – корен на шестата раса, чрез които подготвя последните кълнове на петата култура и на последните две култури на петата раса като носители на новите идеи; Той подготвя и самото идване на шестата раса. Шестата раса ще има своите корени в шестата култура на петата раса.

Има и трета версия, която се базира на изказване от Учителя, когато говори за епохата на Рибите – „В продължение на тази епоха, която започва 700 години преди Христа, съзнанието и чувствителността са се развили, и затова хората усещат сега по-големи страдания, отколкото тогава. И тия болезнени състояния ще се усилят още повече. То е признак за разширение на човешкото съзнание.” Ако епохата на Рибите започва 700 години преди Христа – началото и на Римската култура и цивилизация, то кога започва епохата на Водолея и кое е знаковото историческо събитие, което маркира нейното начало?

Каквито и гимнастики на ума да правим, по-важното в случая е дали сме адекватни на новото време, дали сме в унисон с новите пространства и енергии на Космоса, в които Земята навлиза?

„Положението, в което се намират съвременните хора, е подобно на това, в което се намираше Йоан Кръстител. Той минаваше от Стария Завет в Новия, а ние – от Новия Завет – в Завета на Синовете Божии. Под "Завета на Синовете Божии" някои разбират епохата, когато светиите ще дойдат да управляват света. А светът ще се оправи, когато Бог се всели и почне да живее във всички хора. Така, както е сега, не може да се оправи светът, понеже Бог не е във всички хора. Той работи във всички хора, но не живее във всички, понеже не са Го възприели отвътре. Хората не вършат Волята на Бога, а престъпления, и после питат защо Господ е направил така. А Той напомня: „Послушай Моята Воля и ще бъдеш щастлив.” Той те насърчава да даваш, а ти се плашиш какво ще остане за теб. Казва ти: "Дай и ще ти се даде!", а пък ти се съмняваш, че може и да не ти се даде. Когато думите от Писанието: "Ще дойда и ще се вселя в тях и ще направя жилище в тях" се сбъднат, тогава за всички ще има. Тогава хората ще бъдат разумни, всички ще работят, всичко ще бъде общо и на всички ще се дава, и от всички ще се взема. Даване и вземане едновременно, без никаква разлика, за да не остане някой, който да не е дал, и да не остане някой, който да не е взел. Всеки ще носи повече, отколкото му трябва.”

„А една сестра попита: „Учителю, как ще дойде Царството Божие на Земята?”

Преди 2000 години Христос се засели в сърцата на хората и сега расте в тях. И ще дойде време, когато Христос ще се прояви чрез хората и тогава ще дойде Царствто Божие на Земята. Вече 2000 години вие все растете. Новата епоха ще бъде епоха на обнова, обновата сега започва. Новото не могат да донесат нито едните, нито другите, които воюват от двете страни. Новото ще дойде като зазоряване. И хората да не се заблуждават, че новото ще дойде от тези закони, които коват днес. Истинските закони са писани в човешките сьрца. И тъй, както е писано от Бога в човешките сърца, така човек ще се прояви, а не чрез външни закони. Новото ще дойде от чистосърдечните, в чиито сърца са писани законите на Бога.

Ще има взаимопомощ и братство. Няма да изведеш едните вън да ядат, но ще ги туриш заедно с теб на една трапеза. Както ръцете не ги оставяш настрани, но са заедно с теб и ти помагат, че без тях не би могьл да хапнеш и една хапка, така ще е и в Новата епоха: господар и слуга – заедно. Ако някои мислят, че могат да тикнат света в път, който Божественото не смята за прав, то много се лъжат, понеже има едно свещено място, откъдето се регулират нещата. И бъдещата култура ще се отличава с три неща: повдигане на жената, повдигане на бедните, на слабите в света, застъпване на правата на човека, или човещина, свобода и никакво насилие. Майката, ако не е надарена, тя не може да роди гений. За да се родят светии, трябва да се повдигне жената. Хората, като дойдат до Любовта, ще забравят да спорят. Ако човечеството приеме Любовта и прави всичко заради Бога, то светьт ще се оправи.”

„Една сестра каза, че днешната епоха носи голямо благословение и че иде една вълна, която хората ще приемат. Учителя се обърна към нея:

Засега само готовите души ще приемат това благословение, което иде. Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса, и представители на Новия Израил или на Шестата раса има във всички народи: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр. Тридесет хиляди обещания е дал Бог на избрания народ. И те ще се изпълнят, но ще се изпълнят спрямо Новия Израил.

Един брат каза: В последното Утринно слово Вие споменахте, че епохата, в която живеем, е изключително важна и трябва да използваме няколкото десетки предстоящи години, защото иначе ще чакаме хиляди години, догдето дойдат пак такива благоприятни условия.

Никакво отлагане! Да се използва вълната, която иде сега.

Братът попита: Тази вълна занапред ли има да идва, или е вече дошла?

Сега вълната се подема, но не е дошла още в същинската си сила, затова можем да кажем, че тя иде. Който се е въплътил на Земята, трябва да използва тези хубави условия за живот и да не отлага. Новата вест е: "Иде пролетта, Любовта, свободата, Мъдростта, безсмъртието. Известете на учениците в Галилея!" Галилея – това е възвишеното, разумното, Божественото в човешката душа. Сега иде една обща пролет, една обща духовна вълна, която ще засегне всички.. Когато се казва: "Ще дойде Ново небе и Нова земя", под ново небе се подразбира светът, който ангелите са наредили, а пък под нова земя – човешкият порядък.

„И днес най-много работят Великите Учители на миналото: Хермес, Орфей, Буда, Мойсей, самият Христос и апостолите. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни постижения, че за една година може да добиете това, което по-рано не можеше да се добие за сто и за хиляда години.”

„Една сестра попита: Коя ще бъде отличителната черта на Шестата раса?

Хората от Шестата раса ще бъдат като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Те ще образуват едно общество и взаимоотношенията си ще копират от Природата. Ако им се пътува, ще тръгнат, няма да има никакъв застой. В който и град да отидат, ще работят два часа, тогава не ще се работи продължително, и пак ще поемат, накъдето пожелаят. В който и град да влязат, ще бъдат негов член, цялата Земя ще бъде като една кооперация. Шестата раса ще наложи Царството на Природата и тогава другите царства ще се подчинят. И в Писанието се казва: "Царствата на Земята ще станат царства на Господа Исуса Христа."

Сега се образуват типове на Шестата раса, но по-напред вие ще бъдете кандидати за шестата подраса. От 100 души 25 са склонни към Черната ложа, 25 – към страната на Бялата ложа, а останалите 50 души сега са повече към страната на Черната ложа, но в края на краищата те ще бъдат на страната на Бялата ложа.

Висшите духове имат да мислят много повече, отколкото нас. Вселяването на напредналите същества е почнало, но става постепенно. Щом човек не създава препятствие, те се вселяват така, както светлината, а щом им препятства, тези същества се отклоняват. Когато човек усети блаженство, това е тяхното присъствие. Определено е в кои ще се вселят тези светли същества; всичко е определено.”

„Първата група от напреднали същества се вселява в 1945 г. Голяма група от светли същества ще се всели в 1975 г., защото тогава Бялото Братство ще предприеме вече важна акция за Делото Божие.”

„В славянството ще се роди Шестата подраса. Тя ще възникне по цялата Земя, но славянството ще й бъде люлка. Земята ще бъде преустроена с оглед на Щестата раса. Бялата раса ще остави всичко в наследство на Шестата раса и готовите ще станат нейни членове. Днес е последният изпит, днес се дава последният кредит на бялата раса. При следващите времена расите под петата ще бъдат корени на дървото, бялата раса ще бъде дънер и клони, а Шестата – плодовете. Плодовете на Шестата раса ще бъдат свобода и разбирателство между народите. Те ще бъдат едно стадо с един пастир и това няма да бъде по закон, но Любовта ще обедини народите.”

Й. Стоянов

Братска градина в Айтос – 2.03.2014 г."

Благодарим на всички от сърце и душа


събота, 30 януари 2016 г.

Ера на Водолея

Днес ще започнем мили хора с нещо важно и нужно.
Така и дали то е важно за вас , вие сами може да разберете.
На всякъде се говори за Ерата на Водолея , за идване на време на жената и за период на Архангел Михаил.
Преди всичко в периода на Михаил , важно е да се знае , че само там жената има шанса да се насочи към Бога , да се промени и да се отдели от всичко обвързващо я в Света , затова и всеки може да се убеди как около 1999 до 2012 година и след 2012 година има един бум на разводи в Световен мащаб.
Това е понеже жената иска да се освободи от оковите на физичния Свят , на документи , на това да е слуга или прислужник , не че това е лошо , но един вид Архангел Михаил дава нужното като свобода за да може женската част от хората да се издигнат Духовно , а на друго место се казва , горко на тези дето свободата си пропилеят и миналото си завърнат.
То е понеже сега за всеки и най вече за жените се дава Свобода , която без Архангел Михаил бе невъзможна , всеки сам може да си анализира в какво положение е бил преди промяната си , как е бил окован и как се е случило нещо , дето ви е дало нов живот , ново начало и нова информация за която преди сте били като заспали.
Това за четящия са случки строго индивидуални и лични , но те са факт за много хора в тези години и този бум на информация.
Затова и кога се случи това , редно е да се насочите към Духа , спазване на тези ценности и прилагането им в живота , но върнете ли се назад , миналото проявите ли го в новия си живот , то само и единствено вие сте си виновни , това важи и за мъже и за жени.
Това е времето от 2012 година грубо и ориентировачно до 2300 години от които 100 години са за България и след това Архангеловата Сила минава на друго место , друга държава.
На кратко вратите за преминаване в Ерата на Водолея , чрез Архангел Михаил са отворени за нас и за България 100 години от 2012 година напред като едно начало на началото , но всичко е почнало много назад , но това не е важно и не е нужно да се задълбаваме.
Важното е че , само в този ни живот мили хора ние имаме този шанс на физично поле , тук и сега да направим нужното и да преминем , да се подготвим и да се издигнем , затова използвайте ползотворно времето ви дадено от Бог на Планетата Земя.

Тази ера е сега и ние сме в нея , така да се каже навлизаме заедно с Архангел Михаил.В това време ще се види един потенциал на жените и издигане на женските тела не само на физично ниво , но на Духовно.Тази Ера е време за разреждане на Плътта , време за минаване към нови нива и тази Ера е едно Благо за насочените към Бога , и едно тъмно време за Фарисеите олицетворени и проявени в дадени хора и личности, отдалечените от Бога , но и не искащи да се завърнат.А лоши и добри няма , всеки минава всичко като душа за да се издигане до Духа.Следвайте сърцето си и нужното ще се прояви.
Отваряне на Евангелията и проява на Евангелията , забравеното Слово и моста към Бога , това е времето на Архангел Михаил и време в което чрез мъжката енергия ще се дава на женската, нужното като информация и Слово идещо от Архангел Михаил.
Затова сме споделили в споделените линкове и тук е нужно и жени и мъже да са партньори , единия да е Ученик , другия Учител и само кога говорим за хора насочени към Духа , Духовното и новото.
Нужно е да има Смирение , Търпение за да се мине в нужната вълна , така и всеки може да мине това време и индивидуално , най важното следвайте сърцето си.
Тези събития за много хора се усещат и се случват в това време , така и всеки усетил тази Сила , която сега минава  , то той споделя всичко с ближните си.
Преди да преминем към нужното, споделяме две теми или беседи , дето може да са полезни на нужните хора.

Търсене на Бог

Отношения и Взаимоотношения

Всичко споделено тук е част от Ерата на Водолея , то е едно начало за навлизане в тази Ера , а ние , сега както споделиха Маите влизаме и сме в процес на преход , сега е този преход и всеки според издигане на Съзнанието си , влиза в тези нива и се готви за нови според него самия.
Така и започваме да разбираме какво е Ближен и как в Духовния свят има Братска Любов , Любов към Ближния , а тук има Любов към Близкия.
Как в тази Ера ще се прояви това което се казва за Духовните нива , на физични нива и за неподготвените ще има един апокалипсис не вън , а вътре в тях в Главите им , понеже няма да могат да се приспособят към ставащото и идващото , към Промяната.
Отваряме една скоба за думите БЛИЖЕН и БЛИЗЪК.
Ближен е Блажен , Благ на Бога и за Бога , Благотворен и много други от Смирен , до Послушен.
А Близък е Близко до теб  , който ти Ближе външните раните за да минеш през пътя Земен , това са близките около теб , но те са външно близки и все пак важни , но тленни.
А Ближния е извън времето , но все още в пространството.
Ближен е този , дето е близък по душа на вас , по Дух , а душата не дели , за нея всички са братя и сестри , но под всички говорим души , а сега хората са тела и личности , това не е душа.
За една душа опасните не са нито Ада , нито някой друг а най вече тези дето им казваме Фарисеи или външни хора без Вяра в Бога и наказващи кога не им се подчиниш , кога не ги следваш.
Тези дето са измислили думата Близък и за тях сме споделили долу.
Кога един Човек , дето е Дух , не е овладял Тялото си , няма контрол над неговите желания , не проявява Воля , Благост , уравновесеност и животинското го владее , малко мисли или прекалява в мислите , тогава този Човек е опасен за хората проявили душата си на едно ниво.
Затова и сега хората ще правят групи , ще се събират , но и ще се отделят от така да се каже непроявените и не готовите в това време , понеже те ще са и са опасни с личността си , Егото си и Тялото си.
Това са процеси нормални , но забравени за Планетата Земя и за хората на нея в това време и тази пространствена единица.
Близък е този , дето е плът от плътта ни , това е рода ни ,децата ни , родителите ни , но на плътно ниво , рода на личността и Тялото.
Този род е само на физично поле , а има род , дето е Духовен , той е рода на ближния , този род е пръснат на всички места в Планетата и той се събира извън физичното поле или на Духовно ниво след завършване на нужните процеси и той не е ограничен от време.
А близките са само на физично поле , след това те заемат други нива , един вид често ги забравяме , особено , кога не сме били душевно ближни с тях и за тези нива Сведенборг е споделил.
Сега да продължим , така и всички тези процеси за всички се усещат на различни нива , за много хора, както вече много пъти споделихме  , за много хора 2012 година бе важна , там имаше много неща , но те е нужно да са скрити.
Понеже има много личности , подобни на Фарисеите от миналото за което разказват във време Иисусово.
Тук пак има много важен момент и момент , дето е нужно да се активира.
Мили хора , важно е в това време да четете не физично и материално , но Духовно , на всякъде има послания , тук пак има , но то лесно може да бъде подминато.
Фарисеи , да нужно е да се разбира , а Гугле сега дава много и всеки може да търси.
Но да споделим нужното за ФАРИСЕИ:
Думата идва от иврит פרושיםот и означава "отделен, самостоятелен".
Освен всичко те са хората , дето посрещат Иисус , но и които го разпъват на кръста с лукавост и хитрина от ниски нива.
Да върнеш един Фарисеи към Бога , кога само и единствено Бог ти покаже този път е подобно на това да направи една котка с кучешки нрав или почти невъзможно , но все пак както казахме , само кога Бога те насочи , може да сториш това.
Фарисеите са не променяеми , те следват пътя си и виждат техен си свят , те търсят , ровят и правят всичко , но един вид като мисия да намерят нещо извън Бога , това става техен живот и те трудно се завръщат към Бога , понеже както бе показано при Иисус , те са проводници на Адски нива и за тях става мисия и Бог да накажат и поучат , те това носят , но те не може да кажем , че са само лоши , понеже в тъмния период само чрез тях се минава на едно ниво за тези дето са затворени тук на физично ниво.
Да видим какво се казва:
Критиката на Иисус към фарисеите с техния морал е предадена в две от синоптичните евангелия - тези на Матей и Лука.
И в четирите евангелия има редица пасажи които ясно указват какво е отношението на Иисус към фарисеите, които според Йосиф Флавий са една от четирите секти (като идеологически течения), редом със садукеите, есеите и крайните зилоти, сред евреите по това време. За разлика от другите секти, към фарисеите Иисус взима пряко отношение встъпвайки с упреци и укори най-вече към тяхното учение и лицемерен морал (виж и притча за митаря и фарисея).
Първото евангелие съдържа общо седем упрека, а второто - шест спрямо морала на библейските лицемери:
Сега може ли да различим какво значи Фарисеи , как те са свързани с Църквата , Папата и ГрАдовете.
Фарисеи мили приятели е Физичен , външен Човек , проява на Човек на Планетата Земя , но Еволюирал не в Дух , а в Плът , да Еволюцията има две течения , Духовно и Плътно или физично.
Кога тази плът , Тяло Еволюира , издига се и това ставаше до 2012 година , то забравя Духовния си корен , отделя се от Природната си Майка и става Его , нужно его за да има друго издигане и един вид на кратко се отдалечаваме от Бог , забравяме Бог , ставаме Каинови деца.
За да разберете какво е Каинови деца , разберете кой е Братя на Авела от Древните предания.
Затова и Фарисеи е толкова важен момент , тук виждаме и разбираме , че те са тези хора отделили се от Бога и Духа и тръгнали да правят собствени закони и религии , храмове вън от Тялото и култове измислени от тях.
Така и всичко Духовно чрез Лукавости да променят , а хората да владеят и отдалечават от Божието царство , да видим какво се казва за тях.
"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.
Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?
Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?
(Мат. 23:13-20)
Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а немарите за съда и любовта Божия: това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят.
На това някой от законниците Му рече: Учителю, като говориш това, Ти и нас обиждаш.
Но Той рече: и на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите.
Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха,
с това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.
Затова и Божията премъдрост рече: ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят,
за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира,
от кръвта на Авеля до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.
Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте."

Анализи всеки сам е нужно да си направи , ние споделяме нужното и сега е време един времеви откъс в който ние се завръщаме към Бога.
Дава се един лъч светлина и всеки може да го хване или не.
Така да се каже Фарисеите са голямата част от хората на Планетата ,това е процес , докато на Планетата не започне един вид да има физични хора с яснота и насоченост към Духовните правила и информации и от там към Бога.
Но тук както се казва на много места и в дадени филми сме Планета в процес на Еволюция и така да се каже Планета бебе , а хората на физично ниво са също бебета мислещи и играещи си на различни роли.
Важното за нас е , че Света е на Фарисеите , така и тук княза е Дявола , няма лошо , така е нужно , но всеки за да се отправи към Бога е нужно да внимава , тихо да напредва и да не се оставя на средата около него , да не иска да я промяна , понеже тя ще види и погълне.
Този Свят се крепи на това , че е потопен в не Знание и не Истина , а Апокалипсиса за него е сваляне на Фарисеите или Физичните управници , Църкви , Вяри от власт , кога хората намерят Истината в сърцата си.
Сега да продължим след тези големи паузи и разяснения.
Сега сме ера на Водолея , с нея иде и Архангел Михаил или сега върху нас се леят съкровища , това е информация и Дарове чрез Истини , това е Богатството Божие и то е неизмеримо.
Но то за Фарисеите е лошо , то е апокалипсис и те правят всичко за да го скрият , така стана и кога Иисус дойде , но той знаеше всичко , той бе воден от Учителя си Христос.
Така и сега се дават Истини , дават се данни , информация и всеки може да се насочи към нужното , само е нужно да ползва сърце си , а сърце му за да се активира е нужно да има чиста кръв , а това става чрез чиста храна и чист живот.
Това е важно , понеже сега има много посланици на Михаила и те споделят ново Слово , нова информация и тук е важно да се усеща , понеже тези дето са в Главата ще се бавят със старото Слово , предадено за да ви обърка.
Как да различите опасното Слово от информацията , която ви завлича.
Това е като знаете , че Иисус казва на Учениците давам едно , на хората друго и там говоря в разкази и басни , понеже хората за деца и към тях е нужно да се отнасяме така , но Ученика е пораснало дете и там даваме друго.
Затова пък Фарисеите имат друг тип информация , тя е физична и подобна на Наука , информация , данни , обяснения , докато Словото идещо от далече и предадено от хората на Вярата е в стихове , то е нежно , има разкази , има близки събития от живота , преносно споделяни.Всичко е в един вид приказка , но точно тя е това което е за нас , другото е за да ни научи да се пазим и то е нужно , но балансирано.
Така и третото важно е , има разлика между Информация и Слово.
Информацията е физична величина и тя се събира на хартия , често се изопачава от хора скрити и хора наричани фарисеи , те така манипулират народа , парите са измислени от тях , брака по договор и документите , имането по документи и много други , това е информация и там често Луцифер може да ви подведе , дори да виждате външна добрина и Благост.
Няма ли Бог , няма ли Духовното , колкото и да е ценно и дори цялата Планета да го харесва , то не е за Ученика.
Слово е друго , то не се пише и то е преди да има писменост , пишеща машина или компютър.
Словото се предава предимно устно или поне до 2012 година , след това стана нещо дето никой не знаеше и не Вярваше , нито от Духовните нива , нито от други за тази Планета , но за него ще се говори дълги години на Планетата и времето ще покаже нужното.
Така и Словото се предава като легенди , басни , притчи , то оцелява и е над времето , понеже то живее в хората , а информацията живее в книгата.
Затова и важното за всеки е , че Словото е Духа , той е над книгата и проявен в книгата.
Книгата може да се промени , но не и Духа , той само се множи чрез хората приели Бога.
Информацията е толкова на физично ниво , че трудно може да се даде мерна единица , понеже цялата Планета с всичко писано и всички хора е само една частица от информацията на друго места , един вид ви казваме , че информация има и ще има и тя може да ви отнеме живота за да я изучите , но Словото е това , дето активира сърцето ви и привлича Духа Божи да ви помага , а вие чрез промяна да се Слеете с него.
Информацията , често ви отдалечава от Бога , но и тя си има смисъл.
Това е на кратко и всеки да усети според сърце му , кое е за него и кое не.
Сега да видим един откъс от Жозеф Б. Маждалани:
Преди да видим нужното споделяме , че Посветен след 2012 година ще да е нещо различно , понеже това ще става не на физично ниво , както до сега , а така ще се раждат дадени деца.
Те вече са родени един вид.
Така и един така да се каже Посветен или Духовен на наш език е сложно да се разбере с един Фарисеи или другата категория са чувствените хора , дето налагат най вече чувства и малко мисли за всичко.Става съпротивление и напрежение след обмяна на информация.
Ситуацията е подобна на тази от Иисусово време , кога те казвали на Иисус , че не искат промяна и че това което казва , го няма писано в книгите им , така и сега ще има много като Иисус , а фарисеите около тях ще са всички.
Едните ще дават нова информация за да са полезни , да помагат , но другите ще казват , ооо това го няма в книгите или Интернет от къде е , ... този процес е сега и тук всеки според сърце си решава на къде ще продължи в своята индивидуална Еволюция.
Е да видим какво се казва за Посветения , така да се каже Духовния Човек влезнал в Тяло на физично ниво.

Посветеният можем да различим по следното:
 • Когато се обръща публично, той винаги се залавя с това от нивото на собственото му знание.
 • Той говори, не за да убеждава, а за да раздава от съкровището на обширното познание, и това е в съответствие с нивото на разбиращия капацитет на слушателите, за да могат думите му да бъдат разбрани от всички.
 • Той не налага, но дава храна за размисъл, и Вие започвате да мислите над думите му продължително.
 • Той има уникалната ментална способност да опростява сложните теми.
 • Той никога не спори, дори когато не сте съгласни с него; но ако желаете, той винаги е готов да обсъди с Вас всяка тема, по прост и логичен начин.
 • Нито похвалата, нито пренебрежението ще го засегнат по какъвто и да е начин.
 • Неговият искрен тон събужда увереност и доверие. Неговото замислено и експресивно мълчание е толкова впечатлително, колкото и речта му.
 • В негово присъствие някой може да има усещането, че той отговаря на неговите незададени въпроси.
 • Неговите думи, с разнообразни начини за интерпретация... са винаги предназначени за благото и бъдещата еволюция на човека в световен смисъл, винаги носещи всеобщо добро и универсална любов.
 • Той е човек на действието, не на противопоставянето.
 • Той работи и полага усилия да подготви човек да стане по-добър от самия себе си.
 • За всичко, което прави не очаква и не приема никакво възнаграждение.
Ерата на Водолея е идващата епоха на човечеството заедно с еволюционния път на съвършенството. Тя ще продължи около 2000 години съгласно космическия цикъл, през което време духовната интелигентност на устремените същества ще бъде пробудена, техните психични сили ще се разгърнат и менталния им хоризонт ще се разшири...
Ерата на Водолея е време на развитие и отваряне на съзнанието, чрез непрекъснато отдаване за благото и еволюцията на човешкото същество във всички насоки.

Жозеф Б. Маждалани е основател на първия "Езотеричен научен център" в Ливан и Арабския свят, който учи на принципите на себепознанието, обяснява скритите тайни на природата и живота... Освен публикациите му на английски език, той има издадени 43 книги на арабски език, представящи езотеричната наука на литературен, поетичен, философски и научен език с акцент върху приложната страна на дадената информация като начин на живот.

Забележете как се развиват на много места в Света и то Духовно , те чакат и знаят , че иде това време в което не наука или друго ще се цени , но ще има Духовно издигане и Оценете какво предаде на България, Духа чрез Учителя Петър Дънов , посланик на Бялото Братство и Посланик на Бога.Но важното е , че Учителя , а че Бог ни дава това на всички чрез даден Човек , както Господа ни даде нужното чрез Иисус Христос.
Това Братство е на Духовно ниво и това дето е тук е едно бебе , то има много да Учи , докато се развие и разбере какво им даде Учителя и Духа и как те е нужно да го прилагат , как да не станат като Фарисеите , понеже много от тях кривнаха , но това не е наша работа.
Всеки може да е Бял Брат , да е Духовен според сърце си , а Учителя даде нужното на България , за да може , тя да се развие до нужното ниво и то Духовно , без това , България би била много бедна и далече от Бога.
Това е Ерата на Водолея или идване на нова информация , на Слово живо и всеки за да може да разбере новото е нужно да се промени , да овладее Тялото си , да активира сърцето си.
Ще минат години и ще видите как много хора ще се насочат към Природата , всеки ще бъде претеглен към нея , понеже това което е Духовно се проявява там , така и Христа е там , Бог ще се проявява там чрез Природни Богатства и ще дава нужното на хората за да може те да се насочат към Духовните нива след Земния си край.
Един вид моста е Природата и той до сега бе затворен , сега се отваря , за този мост е споделено още от древните Инки и те са знаели много неща , но след това и до сега имало едно отдалечаване , навлизане в един свят на Фарисеи или външни хора , то не е лошо , но е нужно да се мине и да не забравиш кой си и от къде си.
За да сте в Ерата на Водолея е важно да сте минали правилно периода на Архангел Михаил или да сте усвоили нужното чрез информация и Слово предадено на физично ниво , без това вие няма да може да минете правилно тези процеси след Архангел Михаил.
Небесната тайна за Архангел Михаил 1
Небесната тайна за Архангел Михаил 2
Небесната тайна за Архангел Михаил 3

Ценете това което е дадени , не наблягайте на хората и личностите , а на Духа проявен през тях , Божия Дух.
Благодарим ви мили хора от сърце и душа.