Translate

Разумна Любов

неделя, 21 февруари 2016 г.

Информация и практика

Ние сме един вид зародиши на всички идеали , дето търсим и преследваме , от нас зависи дали те ще се проявяват и дали ние ще имаме Воля да ги проявим.
На Духовно ниво , ние хората сме видими за тях като една маса от физична тъмнина и твърдина, кога някой прояви Воля от хората, промени се , той става малка звездичка и почва да миждука , да свети нежно и да е видим за Духовните нива.
Тогава и Духовните , Разумни Същества го виждат и започват да работят с него.
Това само с четене не може да се постигне , нужно е прилагане , за да може те да те видят и те да ти помогнат.Без тяхна помощ , Еволюцията е невъзможна , понеже те дават и те издигат.Всеки може да засвети , засвети и ти.
Днес ще започнем деня с една тема , важна за едни и странна за други.
Много хора следват дадени Учения , дали те ще са на Учителя Петър Дънов , на Физичната Църква или дадена религия , дали ще са неща свързани с Щайнер или който и да е Учител , ефекта е един , подобен на това да тренирате дълго време всеки ден , в един момент , Тялото ви влиза в един режим и той е свързан с една дума използвана като най Силна от Дадени Тъмни Сили , това е вид Меланхолия.
Ще споделим и обясним за готовите и ще разберете защо практика и прилагане на дадени методи в живота на обикновените хора е вредно и опасно без да имаме максимално информация или водач , Учител от Духовните нива, така и обратното.
Което е сложно , понеже Учителя избира Учениците си преди те да са се родили , тества ги и отсява , а те самите , рядко разбират за него и че той е Учител.
Така и събиране на Духовна информация без прилагане пак е вредно и води до засилена тъмна страна без Осъзнаване и без яснота и насоченост за Бог.
Това е така , понеже както ще споделим в друга тема , често в нас има процеси на Клетъчно ниво след приемане на Духовни информации и Тялото ни се променя , а вътре в нас започват да стават образно казано Войни , раздори от навлизащата информация в Клетъчните нива и Етерното Тяло , слой и тези дето не желаят да се променят , тези дето са свикнали и привикнали със стария си живот затъват от тези случки , вместо да се издигат.
Нормалния Човек е свикнал да е спокоен , да не напряга Мозъка си и нервната Система и всичко което го напряга е лошо, да се храни с това което си иска , да иска това което Желае и никой да не го напътства , но кога започнете един вид Учение свързано с Духа с новите данни , дето се дават и споделят на различни нива  , то се получава едно обновление във вас , на хардуера или заспали центрове в Мозъка и Софтуера или навлизащата информация на всички нива.
Тогава се събужда нещо във вас , ставате различни , променяте приоритетите си , но тези стари навици , дето с години сте събирали в личността и предадени от Родителите ви , са създали живот , създали са навик , център в Мозъка и в крайни случай ,са променили Астрала и сърцето ви.
Затова и след като започнете един вид нов живот , следвайки дадено Учение , което докосва сърцето ви и вие виждате в него Светлина , добрина , нужното за вас , каквото и да е то.
То тогава във вас има и Война , вътрешна , Тялото ви се разкъсва и разделя на сектори , за да приложите новото научено от това Учение, е нужно да покажете Воля , силна и ясна и Твърда , не покажете ли тази Воля , то вие ще потънете залети от собственото си поражение във вас и бързо и лесно ще се откажете след година или няколко месеца с претекста , че не можете и не е за вас.
Понеже старото и наследено ще ви повали , ще ви обладае и превземе на всички нива , така и ще си завърнете стария живот, вместо да станете нещо ново и различно.
Това става , кога във вас има останали Пороци , влияния , навици от миналото ви , позволите ли да се уголемят и да ви превземат , вие вместо да станете по-Добри от новото Учение , то ще ви засили тъмната страна , ще ви озвери дори в даден момент и хората около вас ще станат тъмни , не защото са тъмни , а защото вие ще ги виждате така.
С тъмни очи виждате тъмната страна на Планетата Земя , а тя има и такава , а със Светли очи , виждате Светлата страна.
Това е една защита на Тялото , на Плътта за да може да се запази от прииждащите Светли Братя на Планетата извън плътта.
Затова е нужно да има Информация , но заедно с нея да има и Прилагане , понеже информацията е неизмерима и тя винаги е повече от нас , тук на тази Планета има огромно количество информация на физичните нива , на Етерните нива е още повече , а на други Планети е умножена от тази тук , а на Слънцето е над всички Планети , сами си направете сметка.
Кога искате да имате добри резултати намерете си Водач с мъжко Тяло , дето да ви помага и води , да се учите на Послушание , Смирение чрез него и думата му да е закон за вас.
А кога Учителя ви е истински , той няма да ви ограничи освен кога е нужно.
Така и има Духовни Учители , дето са извън Тялото , те може да ви изберат и да ви водят в тайнство , но затова е нужно да проявите нужното , да се докажете и да сте Войн , да имате Воля и те да ви изберат , не вие тях.
Кога нямате помолете се вътрешно да ви прати нужното и рано или късно ще се появи , кога вие сте искрени и чисти по сърце и мисли и не очаквате , предполагате и сте готови да давате всичко от себе си.
Така и всеки може да разбере , дори от личен опит , че кога събира само информация , той засилва Силата на тъмната си страна , а тъмна страна всеки има без изключение.
Така от физично его което има всеки един на Планетата, този Човек ще стори Духовно его , дето се меси , говори , нахално е , не зачита Мъдреците и си мисли , че знае всичко.
Няма Послушание и Смирение , така и не може да зачита някой над него.
Умува и дава Мнения за всичко и не цени Духовните порядки и правила и така затъването е сигурно , а душата е погълната от него.
За да избегнете това е добре да има Водач , да има Учител , някой дето знае и е минал пътя , който вие си мислите , че може да минете.
Кога има Практика, но няма Информация за Духовния начин на живот , няма и водач , често имаме засилване и на физичното его , което започва да мисли и усеща Тялото като велико и безсмъртно , така имаме и преминаване към душевно его , което не зачита Учители и Духовни авторитети , държи се нахално и твърдо с идея , че знае всичко и няма какво да учи , че е намерило Истината и тя била простичка и лесна.
Не разбира последиците от собствените си действия и бездействия , така и не е на ясно защо не трябва да лъже.
Двете състояния са един вид извън пътя , но за Духовно и душевно его ще пишем и споделяме нужното.Това са неща не писани и за тях ще има констатации в идното време.
Да видим малко от Ом Раам:
Наблюдавайте , наблюдавайте хората и ще установите , че след като приемат едно Духовно учение , дори и най издигнатите от тях , след месец , половин или една година(това зависи от Човека) започват да изпадат във все по-големи противоречия.
Те се чувстват неудобно , раздразнителни са , възмущават се и вместо да засилват добрата страна в себе си , работят за развиване на лошата страна.
Защо?
Защото всяка нова мисъл , всяко ново чувство предизвиква ферментация в хората , които не са подготвени да ги приемат.
Когато Иисус казва , "Не се налива ново вино в стари мехове.Новото вино се налива в нови мехове."
Той изразява идеята , че Човека трябва да подготви в себе си една здрава форма , способна да понесе една философия , една идея , ново Учение.Това значи , че той предварително трябва да влезе в хармония с тази философия , да подсили и подготви своя стомах , своите дробове , своята глава , целия физически и психически организъм , за да може да устой на напрежението , което ще внесат новите Сили , които ще приеме.
Така и ние ще добавим , че Не Учението прави Ученика , но Практиката сътворява нужното и го изгражда като Ученик.
Това важи за всички Учения и за Духовни и за Физични.
Кога вкараме в едно старо Тяло , ново Учение , то няма нужните резултати или те са повърхностни , без покритие и само на думи.
Така и може да дадем един опростен пример за новото поколение , не може да качите една нова операционна система на стар Хардуер или стар компютър със стари части и ниски параметри , той няма да работи и ще накъсва.
Така и кога нямаме промяна в нас , кога не сме засилили Нервната си система , Храносмилателната си Система , както и другите органи , няма да издържим на новите данни , няма да ги усвоим , да ги разберем и само ще чуваме , кимваме , ще казваме да разбрах , но на Учителя всичко това ще е ясно , той ще ви тества за това дали вие сте честни , дали сте откровени и ще наблюдава вашето един вид безумие.
За идещото ново Учение , нова информация , нужно е да имате една нова нервна Система , устойчива , така и да засилите Волята си , да калите Храносмилателната система и много други.А то става след като приложите Древни техники и практики достояние на Посветените и Смирени Ученици на идещото.
Не готовите , само говорят , само обещават и така с години не се решават да сторят промени , те Вярват , че правят нещо , но то е застой и потъват.
Кога дойде време за действие , то всичко се размива и веднага става противоречива вълна , вижда се как Ученика , този дето уж знае , на практика не може да прилага.
На един малко по-ясен език , това значи , че кога сте тръгнали в едно Духовно Учение, то вие е нужно да знаете как да навлизате , да сте на ясно с нужното , но не само чрез четене , но чрез Посветен и прилагане на всичко прочетено.
Понеже тук нещата са много по-Сложни от всичко което знаете или което си мислите , че знаете от живота ви на физично ниво.
Понеже това е Планетата Земя , тук за сега и в това време властват дадени Сили и те са над живота и във живота , сами се огледайте , ще видите всичко отрицателно около вас и в Света , понеже тук то властва.
Затова и бъдете Разумни , кога навлизате в едно Учение , бъдете отговорни , Признателни , понеже това не е забава дори да се толерира така , това не е игра , тук има правила има Ред и кога спазите всичко това идва и Радостта.
Тази ферментация в организма , както е споделено горе е един процес , дето отказва много хора и ги връща назад.
Кога не преминете нужното , кога не прилагате нужното , то има вероятност да изпуснете един вид влака и да пропилеете билета си.
Така докато учите , постепенно ще ви завладее миналото и вместо да станете един по-добър Човек , един по Мъдър и Миролюбив , то вие ще станете един философ с остър нрав , в една постоянна борба с вас самите.
Най коварно в подобни случай е , че след като се засили Егото , хората стават настървени и то към всичко Светло , после стават самотници или нямат Вяра на никой.
Това става , понеже те не са прилагали , но само са чели , така и не са разбрали невидимата страната на информацията , на Словото.
Това е така , понеже само след прилагане , тази Сила , енергия идва във вас и ви променя очите , променя ви Тялото , тогава вие виждате , това което е невидимо за другите.
Това не става с информация , то е неведомо и вие нямате контрол над него , то става , кога е нужно и кога във вас има Послушание и Смирение.
Кога не следвате пътя и сте твърдоглави , то вашите очи са слепи за Светлото , за Мъдростта и вие започвате да я Мразите без да го Осъзнавате , започвате да се полите от малки неща и това пак не го Осъзнавате , понеже тъмните Сили действат така , те ви променят и връщат назад.
Идеята на Духовните нови Учения е да има промяна във вас , да станете нов Мех , както Иисус е казал горе , да обновите Тялото си чрез Воля , Иисус е дал нужното на много места , Учителя също , така и други хора и Учители.
Кога нямате обновено тяло , то информацията минава през вас , един вид вие не я задържате , но само търсите още и още , но старата я забравяте , понеже не сте прилагали наученото.
Така постепенно минали проблеми и пороци , слабости ви завземат и връщат с години назад.
Кога сте Послушни , прилагате нужното , тогава и Духа ви води , тогава и кога имате Водач , той ще ви покаже нужното и ще ви научи на Драго сърце , но кога види във вас Его , ще разберете , че така не става и сами ще се оплетете в собственото си НеЗнание.
Понеже това дето се носи сега от Войните на Архангел Михаил е ново и то не е предавано , има основа , но има и нови данни.
Тренирайте над личността си и кога имате Водач , което е Духовен пример , Човек с Мъдрост и Знания , то следвайте го и Слушайте го в мълчание , на него Послушанието е най важно и Смирението , нямате ли го , то няма смисъл да се мъчите с четене или друго , понеже то не е важно.
То е важно , само кога сте сами , кога сте водени от нефизични естества , но кога сте с някой или сте намерили някой да се занимае с вашата Карма и да ви помогне е друго , там той ще направи нужното по един необясним и неясен начин за вас , а вие само следвате и прилагате.
Сега има много информация , има много учения , има много книги и всеки да следва сърцето си , само то знае нужното , но не мислете , че сърцето за което говорим е само чувства , то е и Съзнание обобщено от Разсъдъчен и Чувствен фрагмент , неща за които ще говорим в друга тема за душата и фрагментите в нея.
Благодарим ви мили хора , усетете нужното чрез сърце и кога то ви каже , че това не е за вас , подминете , кога усетите нужното споделете го и вземете нужното ви.

1 коментар:

  1. Просто искам да дам бързо съвет на всеки, който има трудности в отношенията си, за да се свърже с д-р Агбазара, защото той е единственият, който е способен да върне счупени взаимоотношения или счупени бракове в срок от 48 часа с неговите духовни сили. Можете да се свържете с д-р Агбазара, като го напишете по електронната си поща на адрес ( agbazara@gmail.com ) ИЛИ обадете се / WhatsApp на него на +2348104102662, във всяка ситуация на живот, която намирате себе си.

    ОтговорИзтриване